Hlídání limitů

Server umožňuje hlídat nadefinovaný limit objemu přenesených dat. Typ hlídaného limitu může být buď hodinový, denní, týdenní nebo měsíční a je společný pro všechny uživatele. V hlavním konfiguračním souboru je tzv. globální limit, který je platný pro všechny uživatele, kteří nemají uveden individuální limit. Pro uživatele, kteří mají uveden individuální limit, má přednost tento limit před globálním limitem.
Limit se zadává v MB a může být zadán různě pro směr IN a OUT.
V případě, že uživatel tento limit překročí, pošle mu server email s upozorněním o kolik překročil, a zpomalí jeho rychlost na internet na hodnotu zadanou v konfiguračním souboru.

U hodinového a denního typu limitu je možné zadat i hodiny, kdy se má tato kontrola provádět, např. 08-23. To pro případ, že admin chce nechat uživatelům noci volné bez omezení přenesených dat, a limit se bude počítat až od zadané hodiny.
Hodinový limit je možné zmírnit tím, že se v konfiguračním souboru definuje, kolik překročení hodinového limitu je povoleno za kalendářní měsíc/za den, a není tedy trestáno snížením rychlosti do následujícího dne. Počet překročení se pak nuluje buď měsíčněnebo denně, dle výběru admina.
Tato možnost byla přidána z toho důvodu, že někdy uživatel tento limit překročí např. stahováním záplat do Windows nebo podobně, a proto by ještě nemusel být potrestán, to se občas může stát každému.
Pokud uživatel překročí hodinový limit, tak se již dále nezkoumá, o kolik MB byl limit překročen.

Je možné si také vybrat, jestli bude zadaný limit posuzován samostatně pro odchozí data a samostatně pro příchozí data, anebo jestli je to limit pro součet příchozího a odchozího směru.

Na intranetu se také zobrazuje Hitparádu hříšníků, tedy seznam uživatelů s počtem překročení limitu v daném měsící i v uplynulých měsících. Jak taková Hitparáda vypadá se můžete podívat ZDE .


 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena