Modul Money

Pro lepší možnost kontroly platební morálky uživatelů byla zprovozněna první verze modulu Money. Tento modul má několik důležitých funkcí:

  • uživatel si může kdykoliv zobrazit parametry pro provedení své platby (číslo účtu, variabilní symbol, případně další údaje týkající se plateb),
  • zároveň se mu zobrazí i údaj, který měsíc má naposledy zaplacen a kdy byla tato platba připsána na účet,
  • a v neposlední řadě si admin může zobrazit, kdo ještě nemá zaplacen předchozí, aktuální nebo příští měsíc.
Dále mohou být v rámci tohoto modulu rozesílány uživatelům upozornění, že ještě nemá zaplaceno. Toto upozornění se rozesílá v den, který si admin zvolí, a hlavně ho server rozesílá pouze těm uživatelům, kteří ještě nemají za ten měsíc zaplaceno. Včas platící uživatelé tedy nejsou obtěžováni. Navíc je možné i u každého uživatele samostatně určit,jestli se mu má upozornění zasílat.
Admin si také může přesně napsat text rozesílaného upozornění.

Podmínkou pro správnou funkci tohoto modulu je samozřejmě jeho průběžné plnění daty o platbách uživatelů. Zatím je nutné toto dělat ručně, ale v budoucnu plánujeme další vylepšení tohoto modulu včetně automatického zápisu plateb z bankovního výpisu v textovém formátu. 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena