Ovládání serveru

Základním kritériem při tvorbě AKgate serveru je jednoduchost ovládání serveru pro admina. Proto všechny parametry, které jsou z hlediska admina nejdůležitější, se nastavují v jediném konfiguračním souboru. Tento se dá otevřít vzdálenou správou jakýmkoliv SSH klientem (např. Putty). Není tedy vůbec nutná fyzická přítomnost u serveru. Vzdálenou správu je možné provádět z kteréhokoliv počítače na intranetu, nebo z povolených adres odkudkoli z internetu.

V hlavním konfiguračním souboru se nastavují např.:

  • parametry týkající se rychlosti linky - rychlost linky ve špičku a mimo špičku (samostatně IN/OUT), čas změny parametrů pro špičku/mimo špičku, rychlost po překročení limitu
  • parametry hlídající povolený objem přenesených dat na uživatele - globální limit, čas pro hlídání limitu, povolený počet překročení čas obnovení původní rychlosti, povolení odesílání emailů hříšníkům, ...
  • parametry P2P provozu - vybraný způsob P2P řízení, maximální rychlost IN a OUT provozu, útlum, čas změny, max. počet otvíraných spojení
  • seznam uživatelů s jejich parametry - IP adresa, MAC adresa, email, omezení maximální rychlosti, váha, individuální limit přenesených dat, MAC adresa pro DHCP, blokovací stránka atd.
  • dodatečné DNS a DHCP záznamy (při zprovozněném DNS a DHCP serveru)
  • parametry pro wifi AP (při instalaci bezdrátové síťové karty)
  • IP adresy pro externí SSH přístup a přístup na intranet (interní www stránky)
  • port forwarding - přesměrování portů, a to jak jednotlivých, tak i rozsahů
  • další parametry jako např. způsob přidělování volné šířky pásma podklady pro modul Money, povolené SMTP servery, texty odesílaných emailů atd.
Mezi důležité parametry, které se mohou u uživatelů zadávat, patří Omezení a Váha:
Omezení - tímto parametrem (zadávaným v % z celkové rychlosti) je možné omezit maximální rychlost uživatele. Znamená to, že rychlost uživatele nebude vyšší ani v případě, že linka bude úplně volná, a uživatel by teoreticky mohl jet plnou rychlostí hlavní linky. Tato možnost se dá využít např. pro poskytování pomalejších linek uživatelům za nižší cenu.
Tuto maximální rychlost je možné zadávat samostatně pro směry IN a OUT, a je možné je zadávat jak v absolutních hodbnotách (kbps), tak i v % z hlavní přívodní linky.
Váha - slouží k zadání poměru rozdělení rychlosti při současném využívání linky více uživateli najednou. Pokud tento parametr není zadán, je rozdělení 1:1:1:...:1 . Ale pokud nějaký uživatel žádá garanci vyšší rychlosti, je možné k tomu využít tento parametr.

Admin má také spoustu nástrojů, jak kontrolovat správný chod serveru. A to jak přes webové rozhraní, tak i pomocí různých linuxových nástrojů pro správu serveru (iptraf, iptstate, tcpdump, ...), jejichž použití není nijak složité.
Přes webové rozhraní je možné zobrazit všechny hlavní logy, konfigurační soubor, základní informaci o systému (obsazení disků, využití paměti, konfiguraci počítače, ...), parametry bezdrátového AP, aktuální rychlost stahování jednotlivých uživatelů, různé grafické i textové statistiky všech uživatelů včetně seznamu hříšníků, kteří překročili povolený limit.

Server také může vždy v určený den v měsíci zasílat uživatelům email s upozorněním, že se blíží čas zaplacení pravidelného měsíčního poplatku za internet - viz. modul Money. 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena