Řízení P2P provozu

P2P sítě (DC++, Bittorent, ...) jsou velkým problémem pro mnoho adminů internetových sítí. Generují obrovský provoz, vytváří velké množství spojení, a někdy se až zdá, že uživatelé používající P2P programy musí mít disky s několika TB kapacitou, aby tam mohli dát všechno, co s pomocí P2P programů stáhnou.
Normální uživatelé (myšleno nepoužívající P2P programy) pak mají někdy problém se vůbec dostat na internet, protože na ně připadá jen malá část celkové rychlosti linky, a v případě neřízené sítě (např. nějaký levný hw router) pak ani to ne, protože množství spojení vytvořených P2P programy linku doslova "ucpe".

Řešení P2P řízení v AKgate serveru vychází z toho, že P2P provoz má sice také "právo na život", ale nesmí omezovat ostatní uživatele. Server tedy přímo umí řídit jak rychlost P2P provozu (a to dokonce samostatně IN a OUT směr), tak i tzv. útlum, díky kterému se P2P provoz utlumí v daném poměru s ostatním provozem. A všechny tyto parametry je možné nastavit tak, že se budou během dne (24 hodin) měnit podle adminova zadání. Je tedy možné na noční dobu nastavit pro P2P provoz vyšší max. rychlost, a přes den ji zase snížit. Změna se dá nastavit vždy k celé hodině - tedy až 24 různých nastavení.

Admin si dokonce může vybrat ze dvou různých způsobů, jak se má P2P řízení uplatňovat. První z nich je nezávislý na limitech přenesených dat platných pro uživatele, a P2P provoz tedy nezpůsobí jeho překročení, zatímco druhý způsob řízení P2P každému uživateli započítává jeho P2P provoz do jeho limitu a po jeho překročení následuje sankce snížení rychlosti na nižší, zvolenou adminem. Druhý způsob je sice spravedlivější, ale zase o něco náročnější na systémové prostředky.
Pro rozpoznání P2P provozu byl použit projekt IPP2P.

Nastavení P2P se provádí v hlavním konfiguračním souboru zadáním:
p2p=cas,utlum,max_in,max_out
Konkrétní příklad zadání P2P paramterů:
p2p=7,4,50,30 # od 7 ráno do 15 (viz další p2p= řádek) pojede P2P provoz IN max. 50% rychlosti linky a provoz OUT max. 30% rychlosti linky. Útlum bude 4 (viz. příklady níže).
p2p=15,3,70,70 # od 15 do 22 pojedou IN i OUT max. 70% rychlostí linky, útlum bude 3.
p2p=22,2,100 # od 22 do 7 pojedou IN i OUT max. 100% rychlostí linky, útlum bude 2.

Funkci útlumu bude nejlepší vysvětlit na přikladech:

1. příklad použití útlumu:
Linka je 1 Mbit, max. rychlost P2P je 100% linky (1 Mbit) útlum není nastaven (=1).
Pokud pojede současně P2P uživatel i normální uživatel, pak každý dostane 50% linky.

2. příklad použití útlumu:
Linka je 1 Mbit, max. rychlost P2P je 100% linky (1 Mbit) útlum je nastaven na 2.
Pokud pojede současně P2P uživatel i normální uživatel, pak se linka rozdělí v poměru daném v parametru útlum, tedy 1:2. P2P dostane třetinu linky (333 kbps) a normální uživatel dostane 2/3 linky (666 kbps). V okamžiku, kdy normální uživatel skončí své stahování, P2P provoz se rozjede 100% rychlostí linky, tedy 1 MBit. Parametr útlum se tedy uplatní pouze při souběžném P2P provozu s normálním provozem.

3. příklad použití útlumu:
Linka je 1 Mbit, max. rychlost P2P je 70% linky (700 kbps) útlum je nastaven na 4.
Pokud pojede současně P2P uživatel i normální uživatel, pak se linka rozdělí v poměru daném v parametru útlum, tedy 1:4. P2P dostane pětinu linky (200 kbps) a normální uživatel dostane 4/5 linky (800 kbps). Když normální uživatel skončí, tak se P2P provoz rozjede na zadané maximum - 70% linky (700 kbps).

Další parametr, který může admin použít pro regulaci P2P provozu, je maximální počet spojení otvíraných za určitou časovou jednotku. Je totiž známo, že některé P2P programy (např, Bittorent) navazují stovky až tisíce spojení, a tím ucpou linku. Díky tomuto parametru se tedy dá pohlídat počet nově otevíraných spojení.
Tento parametr nesouvisí sice přímo s P2P řízením, ale využije se zvláště pro regulaci provozu některých P2P programů.


 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena