Statistiky

Server sleduje objem příchozích a odchozích dat každému uživateli, dokáže je sčítat souhrnně i samostatně podle protokolů (http, ftp, pop3, ...), nebo podle typu provozu (P2P). Automaticky vytváří grafické i textové statistiky za definovaná časová období (uplynulých 60 minut, včerejšek, minulý týden, minulý měsíc), případně si admin nebo kterýkoliv uživatel může vytvořit statistiky za jakékoliv nadefinované období.
Z důvodu zachování ochrany osobních údajů uvidí uživatelé na intranetu pouze souhrnné grafy za celou síť a své vlastní grafy. Jen admin si dokáže zobrazit data všech uživatelů.
Příklady grafických statistik se můžete zobrazit v příkladech - statistiky.

Uživatelům server pravidelně může posílat emaily s textovu i grafickou informací o tom, kolik za uplynulý časový úsek přenesli dat. Časový úsek může být den, týden, měsíc, nebo jakákoliv kombinace těchto tří možností (určuje admin v hlavním konfiguračním souboru pro každého uživatele).
Server také dává uživatelům informaci, jaký je aktuální stav čerpání jejich limitu přenesených dat (pouze při využití denního, týdenního nebo měsíčního limitu), případne kolik přenesli za uplynulých 60 minut (v případě hodinového limitu).
 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena