Veřejné IP adresy

Někteří uživatelé nebo firmy z různých důvodů vyžadují mít svou veřejnou IP adresu. Pro většinu standardních uživatelů je to zbytečné, proto mají privátní IP adresu a server provádí překlad adres NAT.
Abychom vyšli vstříc těm uživatelům, kteří ji potřebují, zapracovali jsme do AKgate serveru podporu veřejných IP adres.

Veřejné IP adresy nyní AKgate server umí obhospodařit dvěma způsoby:

  • uživatel má na svém PC přímo veřejnou IP
  • uživatel má nadále neveřejnou IP, ale jemu přidělená veřejná IP je jako další IP na WAN straně serveru.
Každý z uvedených způsobů je použitelný, záleží pouze na rozhodnutí admina.

První způsob, kdy má uživatel na svém PC přímo veřejnou IP adresu, znamená, že admin musí mít k dispozici odmaskovatelnou sadu (nejméně 4) IP adres, kterou umístí do své vnitřní sítě. Jednu adresu z této sady dá jako další IP adresu na lokální síťovou kartu serveru, a další IP adresy může rozdávat uživatelům (kromě první a poslední IP z této sady).
Podmínkou pro funkci těchto veřejných IP adres je naroutování tohoto rozsahu na hlavní veřejnou IP AKgate serveru v routovacích tabulkách poskytovatele.
Nevýhodou je, že 3 IP adresy tohoto rozsahu nejsou k dispozici uživatelům, což ale vadí pouze pokud má admin k dispozici jen málo těchto IP adres.

Druhou možností přidělování veřejných IP adres je jejich vyjmenování na WAN portu AKgate serveru, a uvedení přiřazených dvojic VeřejnáIP/PrivátníIP. Takto pak AKgate server přesměrovává veškerý provoz směřovaný na danou veřejnou IP do vnitřní sítě na uvedenou privátní IP a naopak.
Tento způsob nepotřebuje nic přeroutovávat v tabulkách providera, ale zase není vhodný pro větší množství veřejných IP adres.


Kvůli veřejným IP adresám byla do AKgate serveru doplněna ještě možnost přeroutovávat veřejný rozsah za další vnitřní router. Tato funkčnost se stala nutností ve větších sítích, kde se síť za serverem dělí na menší segmenty, a veřejné IP adresy se používají až v rámci těchto menších segmentů.

 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena