Aktuality - strana 2

25. března 2007
Vývoj AKgate serveru pokračuje i v roce 2007. Jaké hlavní vylepšení již byly letos v serveru aplikovány?

 • RAID pole. Kritickým místem každého serveru jsou součástky, které se točí. A zatímco ventilátor jde jednoduše vyměnit, u harddisku se systémem a všemi daty by to tak jednoduché nebylo. A protože server-vstupní brána je klíčovou součástí každé sítě, je nutné mít jeho provoz zajištěn i proti takové události, jako je havárie HDD. Proto bylo do AKgate serveru přidáno RAID pole, kdy při dvou zapojených HDD se zapisuje vše vždy na oba HDD.
 • Asymetrické řízení rychlosti. Tato novinka dává adminovi možnost řídit samostatně IN a OUT rychlosti, a to jak vstupní linky, tak i maximální rychlosti jednotlivých uživatelů. Je to tedy využitelné jak pro případ nesymetricky dodávané rychlosti od poskytovatele (ADSL apod.), tak i pro možnost dát uživatelům vyšší IN a nižší OUT rychlost (např pro snížení zátěže APček).
  S tím nově souvisí i možnost zadat limit přenesených dat samostatně pro směr IN a pro směr OUT.
 • Podpora Atheros wifi karet - pro AKgate servery, ve kterých jsou PCI wifi karty s tímto chipsetem, a které se tedy tím pádem dají využívat jako AP nebo bridge i v pásmu 5GHz.
 • Naše NEJ - na těchto webových stránkách nově najdete i stránku, kde jsou vyjmenována různá NEJ v souvislosti s AKgate serverem.
V brzké době přijdeme i s dalšími významnými změnami a vylepšeními, tak se přijďte podívat!

22. prosince 2006
Další novinky, které v AKgate serveru přibyly:

 • Aplikace Money - nová aplikace umožňující jednoduchým způsobem sledovat, dokdy mají uživatelé zaplaceno, případně kteří jsou už s platbami ve skluzu.
  Uživatelům zobrazí jejich vlastní údaje, admin má možnost vidět všechny uživatele dohromady. Brzy zde ukážeme i náhledy obrazovek.
  Aplikaci budeme samozřejmě dále vylepšovat.
 • Veřejné IP adresy - AKgate server nyní umí poskytnout uživatelům veřejné IP adresy (samozřejmě pokud je má síť od providera k dispozici). Jedná se o plnohodnotné veřejné IP, kterou má uživatel nastavenu přímo na svém PC.
 • Blokování uživatelů - nově AKgate server umožňuje přesměrovat konkrétní uživatele na zadanou interní www stránku, kde je mu sdělena určitá informace (např. neplatiči apod.).
  Dále je možné přesměrovat neznámé IP adresy (které nejsou v hlavním konfiguračním souboru). To je využitelné hlavně pro sítě DHCP serverem, kde se neznámým MAC adresám přidělí IP adresa z určitého rozsahu. Tento rozsah se pak jednoduše přesměruje na určitou www stránku.
  Je možné zadat až 5 různých druhů přesměrování.
 • Nově je možné regulovat rychlost na interním rozhraní. Toto je využitelné např. pro AKgate server obsahující Samba server, aby se vnitřní síť nezahltila uživateli stahujícími pouze soubory ze serveru.
 • Další drobnější vylepšení aplikace Netwatch.
Vývoj AKgate serveru dále pokračuje, máte se na co těšit :-) .

19. října 2006
Přestože od poslední aktuality uplynuly již 3 měsíce, neznamená to, že by se vývoj AKgate serveru zastavil. Naopak, novinek je víc než dost.

 • Aplikace Netwatch, která sleduje dostupnost zadaných zařízení, byla kompletně přepracována. Přibyly nové možnosti, a hlavně grafy, které zobrazují jak ztrátovost paketů tak i průměrné odezvy. Grafy je možné zobrazit za jakékoliv zadané časové období.
  Příklad vzhledu grafů najdete zde.
 • Byl vylepšen jeden ze základních pilířů každého serveru - aktualizace času. Protože se objevily nepříliš spolehlivé časové servery, AKgate server se teď rozhoduje, jestli je nabídnutý časový server spolehlivý, a pokud není, tak jej odmítne.
 • Ve firewallu došlo k několika vylepšením, např. ve vztahu k příchozím ICMP paketům.
 • AKgate server nyní obsahuje aplikaci Iperf server, díky které si admin sítě může jednoduchým způsobem měřit průchodnost své sítě z kteréhokoli místa v síti.
 • Začali jsme pracovat na vlastní aplikaci Money, jejímž úkolem bude sledování plateb uživatelů, rozesílání upozornění neplatičům, zobrazení aktuálního stavu plateb uživateli atd.

A nakonec jedna potěšující novinka: počet uživatelů, které řídí AKgate servery po celé republice, již překročil 1000 , a k dnešku je to 1118 uživatelů!

17. července 2006

 • Byl aktualizován odkaz Reference, kde můžete zjistit počet funkčních instalací AKgate serveru i počet Uživatelů těchto sítí využívajících AKgate server jako vstupní bránu na Internet. Také tam najdete odkaz na některé z těchto sítí.
 • Byla přidána možnost získání všech emailových adres všech uživatelů sítě z hlavního konfiguračního souboru. Pokud chce admin všechny obeslat nějakou důležitou zprávou, tak si teď může jednoduchým způsobem všechny adresy vytáhnout a napsat email všem najednou.

12. června 2006

 • V hlavním konfiguračním souboru přibyla možnost zadávat povolené smtp servery. Tím jsou vyřešeny problémy s počítači infikovanými spam programy, které rozesílaly spam na všechny světové strany a tím se dostala veřejná IP adresa sítě na black list.
 • Nově je možné zadávat max. rychlost uživatele absolutní hodnotou v kbps. Možnost zadávat tuto hodnotu v % nadále zůstala.

25. dubna 2006

 • Vylepšili jsme filozofii aplikace, která kontroluje kvalitu spojení na zadaná zařízení. Připravujeme také ukládání těchto údajů s možností zobrazení statistik v RRDTools.

1. dubna 2006

 • Byly spuštěny nové www stránky AKgate serveru, na které se právě díváte. Mimo jiné byla přidána návštěvní kniha, kde můžeme odpovídat na vaše aktuální dotazy.
 • Vylepšují se stávající aplikace tak, aby uživatel měl více online informací o zatížení celé sítě, počtu online uživatelů i o svých přenesených datech.
 • V posledních dnech se v některých sítích objevily problémy s velkým množstvím odesílaných emailů na různé světové smtp servery, díky čemuž se dostala veřejná IP adresa jedné ze sítí na tzv. blacklist. Na vině jsou v tomto případě neopatrní uživatelé, kterým se do jejich PC vlomil červ, který tuto činnost dělá, aniž o tom majitel PC ví.
  Do AKgate serveru jsme provedli takovou úpravu, že se tyto programy už nedostanou na internet.

1. března 2006

 • Vývoj AKgate serveru neustále pokračuje. Právě byla odzkoušena funkčnost 5GHz wifi karty s ovladačem Madwifi. Vše bez problémů funguje, otestován byl AP mód, bridge mód i klient mód.
 • Byly vylepšeny intranetové webové stránky.

10. ledna 2006

 • Bylo uvedeno do provozu P2P II. generace. To zahrnuje několik podstatných vylepšení, jako např. snížení rychlosti P2P provozu uživatele po překroční limitu, možnost omezení počtu otvíraných spojení, samostatné řízení rychlosti IN a OUT P2P provozu.


1 2 3

 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena